Tillgänglighetsanpassning för alla miljöer

 

Teknik- och samhällsutvecklingen har gjort det allt enklare och viktigare att tillgänglighetsanpassa entréer, dörrar och passersystem.

 

Enligt gällande svensk lagstiftning och svenska byggregler ska nybyggda bostäder, arbetsplatser och lokaler till vilka allmänheten har tillträde vara tillgängliga och kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det ställs även krav på äldre byggnationer att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Mer information om detta hittar du bl a på Boverkets webbsida.

 

LåsCity har utfört många tillgänglighets- anpassningar och vi visar gärna hur vi har gått till väga. Kontakta oss så kan vi visa och berätta hur vi kan hjälpa just dig eller ditt företag.